Skip to content

CLGE

Sections
Personal tools
You are here: Home » Members » bbg's Home » Към българския посетител

Към българския посетител

Document Actions

Back to the main page

Благодаря Ви за интереса към моята професионална страница!

Аз съм биолог. Работя като изследовател в Централната лаборатория по обща екология при Българската академия на науките, която от 1 юли 2010 г. е част от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания - БАН. Специалист съм в областта на хелминтологията - изучаването на паразитните червеи. Най-много време и усилия съм отделил на проучването на тениите - клас Cestoda на тип Platyhelminthes. Тeзи изследвания могат да се разглежда като част от три биологични науки:

- паразитология, защото тениите са паразити;

- зоология, защото тениите са животни;

- екология, защото паразитизмът е междувидово отношение, а паразитите са един от важните регулатори на числеността и структурата на популациите на гостоприемниците им.

Основната част от моята работа, както и на всеки друг учен в областта на природните науки, се състои от две свързани дейности. Първата е научаването чрез изследвания (наблюдения и експерименти) на неща, които още не са известни на хората и които са от реална или потенциална важност за тях. С други думи, повечето от моите усилия са насочени към откриване и осмисляне на неизвестни по-рано научни данни за многообразието и начина на живот на паразитните червеи (хелминтите). Втората важна дейност в моята професия е да съобщавам новополучените научни данни чрез публикуването им, за да станат те част от общите знания на човечеството в областта на хелминтологията. Както за всеки друг производител, за мен е важно моята продукция да достигне до възможно най-широк кръг потребители. Поради това повечето от моите публикации са на съвременния международен език на науката - английски.

В другите части на тази страница можете да намерите (на английски език) данни за моята професионална кариера (link) и списък на научната ми продукция. Последният е представен в две части - списък на публикациите ми до 2000 г. (link) и след нея (link).

Професията ми на биолог ме срещна със забележителни хора и ме заведе на интересни места. Снимки на някои от тези хора и места можете да видите във фотогалерията (link).

В нашата лаборатория има възможност студенти с интереси в областта на паразитологията, зоологията и екологията да участват в изследователската работа като доброволци. Желаещите биха могли да се обадят на мен или на този от колегите ми, към работата на когото проявяват най-голям интерес.

Ако желаете да се свържете с мен, можете да използвате някоя от следните възможности:

Адрес:

проф. Бойко Б. Георгиев, д.б.н.

Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания - БАН

ул. Гагарин № 2, 1113 София

Телефон: (+2) 871 71 95 или (+2) 870 50 12

Факс: (+2) 870 54 98

Е-поща:

bbg@ecolab.bas.bg (предпочитана за професионална кореспонденция)

boyko_georgiev@yahoo.com

Алтернативни страници:

http://www.diplectanum.talktalk.net/bas/boyko.htm

http://www.nhm.ac.uk/research-curation/staff-directory/zoology/cv-5982.html

Back to the main page

Created by bbg
Last modified 30.12.2015 14:39 expired
 

Powered by | Задвижва се от Zope, Plone & Ubuntu.