Skip to content

CEBDER

Sections
Personal tools
You are here: Home » Събития » Обучителен курс по молекулярна таксономия, филогения и екология
Log in
 

Обучителен курс по молекулярна таксономия, филогения и екология

Document Actions

В рамките на изпълнение на Задача 3.1. от Работен пакет 3 (Повишение на квалификацията на изследователския персонал за усвояване на новото оборудване), беше организиран обучителен курс по молекулярна таксономия, филогения и екология. Курсът беше проведен в периода 22-26.02.2010 г. в Централната лаборатория по обща екология – БАН (понастоящем част от ИБЕИ - БАН) и включваше 11 часа лекционни и 10 часа лабораторни занятия, водени от н.с. д-р Павел Николов, н.с. д-р Павел Зехтинджиев и н.с. Надежда Тодорова.

В курса взеха участие общо 29 млади учени, докторанти и специалисти от различни институти от консорциума на CEBDER: 18 от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН, 5 от Биологическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски", 3 от Института по експериментална патология и паразитология при БАН и по 1 участник от Института по океанология, Института за гората и Националния природонаучен музей при БАН.

Лекция в заседателната зала на ИБЕИ - БАН.

Д-р Павел Зехтинджиев води практически занятия в лабораторията по молекулярна екология на ИБЕИ - БАН (База 1).

Снимки: Г. Василева

Created by gpv
Last modified 2012-03-17 22:59
« April 2019 »
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
 
 

Powered by Plone

This site conforms to the following standards: