Прескачане до съдържание.

CEBDER

Секции
Персонални средства
Вие сте тук: Начална страница » Обновени лаборатории » Обновени лаборатории
Вход


 

Обновени лаборатории

Document Actions

За двата етапа на проекта CEBDER, в рамките на Работен пакет 1, беше извършено обновяване на десет лабораторни блока:

 • Лаборатория "Молекулярна екология" при ИБЕИ - БАН (База 1) (фотогалерия)

  Лабораторията е създадена през 2006 г. в рамките на проект BioCORE, финансиран от Фонд "Научни изследвания", МОМН. През 2009-2010 г. лабораторията вече се използва от пет от деветте изследователски групи, работещи в ЦЛОЕ (след 1 юли 2010 г част от ИБЕИ-БАН). По проекта CEBDER лабораторията беше обновена с няколко комплекта автоматични пипети, лабораторен pH метър, PCR-апарат, ултразвукова вана, центрофуга и магнитна бъркалка. Отговорник на лабораторията: Надежда Тодорова (N.Todorova)

 • Лаборатория по молекулярна таксономия и филогения на животните с криобанка при ИБЕИ - БАН, База 2 . (фотогалерия)

  Лабораторията е снабдена с всички основни апарати, необходими при използване на молекулярни подходи и методи при изследване на филогенетични връзки, таксономично положение и изменчивост на популационно ниво при животински видове. Разположена е в две помещения на сградата – за лабораторни дейности и за дългосрочно съхранение на тъканни проби (криобанка). Сред апаратурата, обновена по проект CEBDER са: градиентен PCR апарат, гел-документационна система, високоточен спектрофотометър, центрофуга с регулируема температура, ламинарен бокс и др. В отделно помещение се намира техниката за дългосрочно съхранение на тъканни проби, от които в последствие може да се изолира дълговерижна ДНК. Криобанката разполага с криосистема под течен азот с капацитет 3000 проби, фризери на -86С и -20С. Отговорник на лабораторията: д-р Ценка Часовникарова (T.Tchasovnikarova) Лице за контакти: д-р Кръстьо Димитров (K.Dimitrov)

 • Лаборатория за молекулярни изследвания и течна цитометрия, ИБЕИ - БАН, База 3 (фотогалерия)

  Лабораторията е създадена през 2006 г. с финансовата подкрепа на Фонд "Научни изследвания" към МОМН (проект PHYTO-Monitor). Неколкократно е била обновявана с оборудване, закупено по други проекти на Института по ботаника (след 1 юли 2010 г част от ИБЕИ-БАН), с цел разширяване на набора от методи, които могат да бъдат прилагани в лабораторията. В Молекулярната лаборатория са изградени три изследователски блока – за течна цитометрия, изоензимни изследвания и молекулярни изследвания, основани на ДНК. Основните задачи са свързани с проучване на размера на генома и плоидните нива в растенията, генетичната изменчивост и структура на популациите, родствените взаимоотношения между видовете и др., имащи отношение към систематиката, екологията и опазването на растенията. По проекта CEBDER, лабораторията беше оборудвана с капилярен ДНК-секвенатор. Ръководител на лабораторията: Владимир Владимиров (V.Vladimirov)

 • Лаборатория по молекулярна таксономия и екология на морските организми, Институт по океанология - БАН (фотогалерия)

  Лабораторията е създадена изцяло с финансовата подкрепа на проект CEBDER. Снабдена е с всички основни апарати, необходими при използване на молекулярни подходи и методи в таксономията и екологията на морските организми: градиентен PCR апарат, гел-документационна система, спектрофотометър, центрофуга с регулируема температура, ламинарен бокс, автоматична везна и др. Лабораторията е снабдена и с набор от обслужващи апарати, позволяващи ефективното използване на основната техника: ледогенератор, вортех, микроцентрофуга, водна баня, термоблок, автоклав и др. Ръководител на лабораторията: д-р Снежана Мончева (S.Moncheva)

 • Лаборатория за елементен спектрален анализ при Института за гората - БАН (фотогалерия)

  Лабораторията е оборудвана по проект CEBDER с оптичен емисионен спектрометър с радиално наблюдение на плазмата и 40Mhz RF генератор (ICP Varian 715-ES). Апаратът съчетава радиалното наблюдение на плазмата и ефективното въвеждане на пробите за постигане на максимална сигурност, което позволява да се анализират и най-взискателните проби с лекота и точност. Спектрометърът е комплектуван със система за пробоподготовка, микровълнова пещ (MARS Xpressр), която разкрива още по-големи възможности за качествени изследвания и на най-тежките матрици. В лабораторията ще бъдат изследвани елементния състав и замърсителите в почви, растителност, мъртва горска постилка, води и въздух на горски и други екосистеми. Отговорник на лабораторията: инженер-химик Дина Шуйцова (D.Shuytsova)

 • Лаборатория по таксономия на животните при Аграрен факултет на Тракийски университет, Стара Загора (фотогалерия)

  По проект CEBDER лабораторнияt блок е обновен със светлинен микроскоп Leica CD 2500 с рисувателен апарат (L3/20) и цифрова камера (Leica DFC 295). През втория етап на проекта лабораторията беше дооборудвана със съвременен стереомикроскоп Stemi 2000-C, производство на Carl Zeiss, с преминаващо и падащо светодиодно осветление, и дигитална камера и софтуер за снемане на изображения. Това значително ще подпомогне проучванията върху морфологията, таксономията и фауната на моделни групи организми (акантоцефали по птици и бозайници, цестоди по водоплаващи птици). Отговорник на лабораторията: доц. д-р Златка Димитрова (Z.Dimitrova)

 • Лаборатория по трансмисионна електронна микроскопи при ИБЕИ – БАН (фотогалерия)

  Закупен е ултрамикротом Leica EM UC7 RT с окомплектовка – ключ за клампа за образец, държач за образец, перисталтична помпа, комплект аксесоари и диамантен нож DIATOM. Новият апарат замества микротом на фирмата LKB, произведен преди 1975 г. и създаващ системни затруднения за експлоатация през последните години поради излизане на модела от употреба, липса на резервни части и затруднено сервизно обслужване. Така надградената лаборатория позволява подготовката на ултратънки и полутънки прерези с по-голяма прецизност и със значително по-голяма производителност. До момента микротомът е използван за подготовка на електронно-микроскопски материали от паразитни червеи, като в перспектива се предвижда също и работата с други зоологични и ботанически обекти.

  Отговорник на лабораторията: проф. д-р Яна Мизинска-Боевска (Y.Mizinska)

 • Микроскопска лаборатория по таксономия на животните при ИБЕИ - БАН, База 1 (фотогалерия)

  Лабораторията е създадена през 2006 г. в рамките на проект BioCORE, финансиран от Фонд "Научни изследвания", МОМН. По проекта CEBDER лабораторията беше обновена с моторизиран микроскоп от висок клас Axio Imager M2 и стереомикроскоп Stereo Discovery V8, производство на Carl Zeiss. И двата микроскопа са окомплектовани с дигитални камери, софтуер и компютърни системи за снемане на метрични данни, заснемане и обработка на изображения. Отговорник на лабораторията: Стела Лазарова (S.Lazarova)

 • Лаборатории по арахнология, ентомология и зооценология при ИБЕИ - БАН, База 2 (фотогалерия)

  Лабораториите са обновени с два стереомикроскопа Stemi 2000-C на Carl Zeiss с вградено в статива преминаващо и падащо светодиодно осветление, в комплект с цифрова микроскопска камера и софтуер. Надградените лаборатории по ентомология и арахнология позволяват провеждането на пълен цикъл изследвания върху морфологията и таксономията на членестоноги, а също и дигитализиране на зоологичната колекция.

  Отговорник на лабораторията: Тошко Любомиров

 • Лаборатории по безгръбначни животни към Националния природонаучен музей при БАН (фотогалерия)

  Надградени са две лаборатории, едната от които е специализирана за ентомологични изследвания, а другата – за изучаване на други безгръбначни. Закупени са два стереомикроскопа Stemi 2000-C на Carl Zeiss с отразена светлина. И двата стереомикроскопа са в комплект с цифрова микроскопска камера и софтуер, и компютърни системи. Надградените лаборатории позволяват провеждането на пълен цикъл изследвания в областта на морфологията и таксономията на насекоми и други безгръбначни животни, както и дигитализиране на зоологичните колекции на Националния природонаучен музей. Те са използвани също при изпълнение на задачите на работен пакет 5.

  Отговорник на лабораторията: Ростислав Бекчиев

Създаден от gpv
Последна промяна 2012-03-18 23:09
« Август 2020 »
Не По Вт Ср Че Пе Съ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
 
 

Powered by Plone

Този сайт спазва следните стандарти: