Skip to content

CLGE

Sections
Personal tools
You are here: Home » Общото събрание на БАН взе решение за награждаване на д-р Евгения Димова с наградата "Академик Иван Евстатиев Гешов"

Общото събрание на БАН взе решение за награждаване на д-р Евгения Димова с наградата "Академик Иван Евстатиев Гешов"

Document Actions
Общото събрание на БАН взе решение за награждаване на д-р Евгения Димова с наградата "Академик Иван Евстатиев Гешов" в областта на биологическите науки.

Общото събрание на БАН взе решение за награждаване на д-р Евгения Димова, научен сътрудник в Централната лаборатория по обща екология при БАН, с наградата "Академик Иван Евстратиев Гешов" в областта на биологическите науки. Тази награда се присъжда на учени на възраст до 30 години за отбелязвяне на високи постижения в областта на научните изследвания.

Д-р Димова работи в изследователската група "Мутагенеза от околната среда", секция "Биоиндикация и екологичен риск". Тя изучава механизмите на клетъчна защита срещу увреждащи мутагенни въздействия на замърсители на околната среда. През 2008 г. защити дисертация на тема “Роля на генотипа за изработването на адаптивен отговор при моделни еукариотни системи”. Резултатите от нейните изследвания са отразени в четири статии в международни списания.


Наградата беше връчена на 21 май 2009 г. от председателя на БАН акад. Н. Съботинов на тържественото събрание на БАН за 24 май - Деня на славянската писменост, култура и наука.

Акад. Съботинов награждава д-р Евгения Димова, 21 май 2009 г.

Created by bbg
Last modified 05.12.2009 13:48
 

Powered by | Задвижва се от Zope, Plone & Ubuntu.