Skip to content

CLGE

Sections
Personal tools
You are here: Home » Конкурс за докторанти

Конкурс за докторанти

Document Actions
Докторантури в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН, конкурс

Българската академия на науките обяви конкурс за прием на докторанти със срок за подаване на документи до 20 октомври 2010 г.

В Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН ще бъдат приети редовни докторанти по следните научни специалности: "Ботаника" - 2, "Хидробиология" - 1, "Екология и опазване на екосистемите" - 1 и "Генетика" - 1.

Обявена е също и една задочна докторантура по научната специалност "Паразитология и хелминтология".

С пълния текст на обявата можете да се запознаете на сайта на Центъра за обучение при БАН (link)

Created by bbg
Last modified 10.10.2010 05:50
 

Powered by | Задвижва се от Zope, Plone & Ubuntu.