Skip to content

CLGE

Sections
Personal tools
You are here: Home » Обява за работа

Обява за работа

Document Actions
Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН търси да назначи координатор на проект "Реинтродукция на ловен сокол в България"

Описание на длъжността:

 • полева работа (картиране на разпространението и мониторинг на целеви за проекта видове птици и бозайници, подбор на територии за освобождаване на ловни соколи в природата и разселване на птиците по утвърдена методика)
 • попълване и поддържане на база данни по проекта (за полевите наблюдения, лабораторните анализи и данни от камерална обработка, за литературни и анкетни данни)
 • изготвяне периодични доклади за развитието на проекта
 • разработване на проектни предложения за финансиране на целеви дейности за проекта
 • подготовка на научни публикации
 • поддържане на комуникация с органите на държавната и местната власт, неправителствени и научни организации, и местни общности
 • подготовка на информационни материали за проекта.

Изисквания към кандидата:

 • висше образование (биологично/екологично/лесовъдско) и/или предишен опит в научни или природозащитни проекти
 • шофьорска книжка (шофьорски умения, включително off-road)
 • владение на английски език (писмено и говоримо)
 • интереси и желание за развитие в областта на консервационната биология
 • умения за работа с диви животни от ръка (например опръстеняване на птици)
 • компютърни умения - MS Office, Internet, бази данни
 • умения за самостоятелно планиране на работния ден и изпълнение на поставените цели и задачи
 • работа в екип
 • комуникативни умения

Позицията е на пълно работно време за срок от една година, с възможност за продължаване за следващите години. Месторабота: ИБЕИ, София 1113, ул. "Ю. Гагарин" No. 2. Очакваната начална дата на започване на работата е в периода 05-ти - 20-ти февруари 2011 г.

Ако проявявате интерес, моля изпратете автобиография и мотивационно писмо по образец, на адрес: D.Ragyov, в срок до 28 януари 2011 г.

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. Всички кандидатури са конфиденциални.

За повече информация: D.Ragyov; +359-898-585-553).

Created by gpv
Last modified 06.01.2011 18:12
 

Powered by | Задвижва се от Zope, Plone & Ubuntu.