Skip to content

CLGE

Sections
Personal tools
You are here: Home » Международна награда за български учен

Международна награда за български учен

Document Actions
Доц. д-р Стефка Чанкова от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН получи награда от Международния съюз по радиоекология.

Наградата е на името на професор В.А. Шевченко и се присъжда за най-добра работа в областта на радиационната генетика.

Д-р Стефка Чанкова ръководи изследователската група "Мутагенеза от околната среда" при Централната лаборатория по обща екология (сега част от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН) повече от 10 години. Тя е известна сред международната научна общност с изследванията си върху механизмите на радиоустойчивост при микроводорасли, както и с изясняването на механизмите на адаптивен отговор на клетките към различни мутагенни физически агенти и замърсители на околната среда.

Created by bbg
Last modified 31.10.2010 12:38
 

Powered by | Задвижва се от Zope, Plone & Ubuntu.