Skip to content

CLGE

Sections
Personal tools
You are here: Home » Начало на размножителната програма на ловни соколи

Начало на размножителната програма на ловни соколи

Document Actions
Първата размножителна двойка ловни соколи (Falco cherrug cherrug) пристигна в България. Това е важна стъпка от Програмата за реинтродукция на вида в страната, координирана от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН (ИБЕИ-БАН).

Соколите са закупени от Германия, със средства дарени от Спация Уайлдлайф ООД, фирма специализирана в екотуризъм и турове за наблюдение на диви животни - птици, бозайници, пеперуди и др.

Птиците са настанени в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани в град Стара Загора и след като преминат необходимия карантинен период, ще обитават специална размножителна волиера. В следващите години Спасителния център ще положи необходимите усилия, за да може двойката да се размножи успешно, след което малките ще бъдат пускани в дивата природа. Потомството от само една двойка не е достатъчно, но това е само началото на формирането на размножителна група на затворено, която ще осигури достатъчно млади ловни соколи за разселване, така че видът да бъде успешно възстановен в България.

Популационен модел изработен от международен екип от експерти (ИБЕИ-БАН, Helmholtz Centre for Environmental Research - Germany, International Wildlife Consultants (UK) Ltd, СНЦ Зелени Балкани, и Националния природонаучен музей - БАН) показа, че вида може да бъде възстановен като гнездящ в България след освобождаване в природата на 100 млади птици (50 мъжки и 50 женски) за период от 5 години. По този начин на десетата година в България ще се създаде нарастваща популация от минимум 8-15 двойки.

Ловният сокол е най-едрият вид от 10-те вида соколи, които се срещат в България. Широко разпространен в миналото, от средата на ХХ век числеността му спада, като особено драстично е намалението през 90-те години. Последното доказано гнездене, при това неуспешно, е през 1998 година. От тогава през последните 15 години се наблюдават само отделни птици, основно извън размножителния период, и се приема, че видът е изчезнал като гнездящ от територията на страната.

Основните причина за намаляването на вида е разрушаването на местообитанията му в миналото, а за изчезването му през последните години - ограбването на яйца и малки от гнездата. Програмите за реинтродукции са дълъг процес от комплексни дейности. Следвайки изискванията на Световния съюз за защита на природата (IUCN), първият етап от програмата за повторно въвеждане на вида в България беше завършен през 2009 година с изготвянето на предпроектно проучване във връзка с реинтродукция на ловни соколи в България, което показа че това е необходима стъпка за възстановяването на вида у нас. Проучването може да бъде изтеглено от тук

През 2010 г. бе завършен и вторият задължителен елемент от мащабната програма за реинтродукция, а именно, етап „Подготвителни дейности”, в т.ч. проучване на общественото мнение, създаване на партньорства между заинтересованите страни, подобряване и управление на местообитанията.

Ако искате да научите повече за нашия проект или да помогнете за възстановяването на вида в България, можете да се свържете с нас на контактите посочени по-долу.

За допълнителна информация:

Димитър Рагьов – ИБЕИ-БАН, координатор на работната група за ловния сокол в Югоизточна Европа (SESN) и ръководител на проект “Изледване и опазване на ловния сокол в България”; GSM: 0898585553 (http://www.cherrug.org)

Ивайло Клисуров – Спасителен център за диви животни, Зелени Балкани; GSM: 0886570052 (http://www.greenbalkans-wrbc.org/)

Добромир Домусчиев – Спация Уайлдлайф ООД, основен партньор; GSM: 0878213546 (http://www.spatiawildlife.com)

Created by gpv
Last modified 30.11.2010 11:36
 

Powered by | Задвижва се от Zope, Plone & Ubuntu.