Skip to content

CLGE

Sections
Personal tools
You are here: Home » ИБЕИ - УНС

Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания - Учредителен научен съвет

Document Actions
Учредителен научен съвет на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН (ИБЕИ-БАН)

Протоколи и други документи от заседанията на Учредителния съвет на ИБЕИ-БАН

Заседание № 1 - 23 юни 2010 г.

Протокол № 1 / 23.06.2010 г. (link)

Заседание № 2 - 29 юни 2010 г.

Протокол № 2 / 29.06.2010 г. (link)

Правила за работата на УНС на ИБЕИ (link)

План-график за работата на УНС на ИБЕИ (link)

Заседание № 3 - 6 юли 2010 г.

Протокол № 3 / 29.06.2010 г. (link)

Материали, свързани с атестацията (link)

Заседание № 4 - 13 юли 2010 г.

Протокол № 4 / 13.07.2010 г. (link)

Заседание № 5 - 20 юли 2010 г.

Протокол № 5 / 20.07.2010 г. (link)

Заседание № 6 - 24 август 2010 г.

Протокол № 6 / 24.08.2010 г. (link)

Заседание № 7 - 26 август 2010 г.

Протокол № 7 / 26.08.2010 г. (link)

Заседание № 8 - 31 август 2010 г.

Протокол № 8 - 31 август 2010 г. (link)

Заседание № 9 - 14 септември 2010 г.

Протокол № 9 - 14 септември 2010 г. (link)

Проект за временен правилник за вътрешния ред на ИБЕИ, внесен от комисия в състав проф. П. Калушков, проф. Д. Иванов и доц. С. Чанкова (link)

Програма за управление и развитие на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания, предложена от и.д. директора доц. д-р Вълко Бисерков (link)

Created by gpv
Last modified 21.09.2010 20:32
 

Powered by | Задвижва се от Zope, Plone & Ubuntu.