Skip to content

CLGE

Sections
Personal tools
You are here: Home » И З Я В Л Е Н И Е

И З Я В Л Е Н И Е

Document Actions
На членовете на Общото събрание на БАН, 11 май 2010 г.

До Президента на Република България г-н Георги Първанов

До Председателя на Народното събрание на Република България г-жа Цецка Цачева

До Председателя на Министерския съвет на Република България г-н Бойко Борисов

Ние, членовете на върховния ръководен орган на Българската академия на науките, Общото й събрание, заявяваме:

Опитът за ликвидиране на БАН чрез планираната от МОНМ национализация на нейните научни институти и иновационни центрове, ще има фатални последствия за българската нация и наука и е равносилно на национално предателство. Редица основни стратегически направления на съвременното общество на знанието в България са създадени изключително благодарение на многогодишните усилия на научно-техническия потенциал на БАН. Един непълен списък на тези направления включва:

 • ядрената енергетика и новите енергийни източници;
 • микроелектрониката и наноелектрониката;
 • лазерните технологии и фотониката
 • индустриалната химия: кинетика, катализ, химията на полимерите и др.
 • новите материали, технологията на металите и леенето с противоналягане;
 • фитохимията и фармахимията;
 • геномиката, протеомиката и липидомиката;
 • медико-биологията и качеството на живот;
 • екологията и мониторингът на трансграничните, химически и радиоактивни замърсявания;
 • мониторингът на сеизмичната активност;
 • мониторингът на геомагнитните и атмосферни процеси;
 • прогнозите за времето;
 • научното осигуряване на борбата с тероризма;
 • компютърната вирусология;

Тези стратегически направления ще бъдат върнати десетки години назад. Надеждите за наукоемки производства, които като локомотив да изтеглят България от кризата, ще бъдат попарени. България ще се окаже в задния технологичен двор на обединена Европа и даже на Балканите.

Национализацията, в условията на пазарна икономика, на една исторически формирана и работеща автономна научна система, каквато е БАН, е най-малкото анахронизъм! Значителна част от [възбуждащите толкова апетити] имоти на БАН всъщност ще бъдат загубени, тъй като са дарения от частни лица именно за академиятa, и ще трябва да бъдат върнати на наследниците.

Наука нa европейско и световно ниво не се прави с безумно разпиляване на водещия научен потенциал на страната, още по-малко с постaвянето му под прекия контрол на неизбежно некомпетентни администратори.

Заявяваме, че фактическото отнемане на автономията на БАН е и открит опит да се постави под пряк политически контрол независимата научна мисъл – опит характерен за други времена, осъдени от историята.

“Грузинският сценарий” се очертава да даде своите отровни плодове и на българска почва, което в условията на Европа на Лисабонския договор, е абсурдно и недопустимо.

Ние апелираме към националната гордост и самоуважение, към исторически вкоренената любов на българина към науката и образованието, към спомена за спасителната роля на БАН в редица критични моменти на българската история. Вярваме, че работещата комбинация на книжовно дружество и национален изследователски център, каквато е БАН, е оптимална за България. Това е категорично признато от авторитетната европейска международна оценка за БАН от миналата година! Такава комбинация е характерна и успешна и за редица страни на обединена Европа.

Нека здравият разум да надделее!

Created by gpv
Last modified 11.05.2010 17:59
 

Powered by | Задвижва се от Zope, Plone & Ubuntu.