Skip to content

CLGE

Sections
Personal tools
You are here: Home » News

Обява за работа

Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН търси да назначи координатор на проект "Реинтродукция на ловен сокол в България"

 • Posted by gpv
 • Published: 06.01.2011

Начало на размножителната програма на ловни соколи

Първата размножителна двойка ловни соколи (Falco cherrug cherrug) пристигна в България. Това е важна стъпка от Програмата за реинтродукция на вида в страната, координирана от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН (ИБЕИ-БАН).

 • Posted by gpv
 • Published: 30.11.2010

Международна награда за български учен

Доц. д-р Стефка Чанкова от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН получи награда от Международния съюз по радиоекология.

 • Posted by bbg
 • Published: 31.10.2010

Конкурс за докторанти

Докторантури в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН, конкурс

 • Posted by bbg
 • Published: 08.10.2010

Програма за управление и развитие на ИБЕИ-БАН

На 23 юли 2010 г. приключи срока за подаване на документи за избор на директор на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН.

 • Posted by gpv
 • Published: 27.07.2010

И З Я В Л Е Н И Е

На членовете на Общото събрание на БАН, 11 май 2010 г.

 • Posted by gpv
 • Published: 11.05.2010

Нова интернет-страница за ловния сокол

Създадена е нова интернет-страница, посветена на ловния сокол Falco cherrug, неговото изследване и опазване в югоизточна Европа.

 • Posted by gpv
 • Published: 13.04.2010

Реинтродукция на ловния сокол в България

Екип от български институции (три института от БАН - Централна лаборатория по обща екология, Национален Природонаучен музей, Институт по зоология; Зелени Балкани) и чуждестранни организации (International Wildlife Consultatnts, Helmholtz Centre for Environmental Research) излезе с документ, обсъждащ нуждата от реинтродукция на ловни соколи у нас и начините за осъществяването на подобен проект.

 • Posted by gpv
 • Published: 16.02.2010

Three WETLANET researchers were employed

The team of WETLANET project and the CLGE - BAS were glad to welcome the new colleagues!

Centre of Excellence in Biodiversity and Ecosystem Research (CEBDER)

The scientific centre of excellence has been created as a result of agreement between seven scientific institutions within the Bulgarian Academy of Sciences (BAS) and 3 universities.

Общото събрание на БАН взе решение за награждаване на д-р Евгения Димова с наградата "Академик Иван Евстатиев Гешов"

Общото събрание на БАН взе решение за награждаване на д-р Евгения Димова с наградата "Академик Иван Евстатиев Гешов" в областта на биологическите науки.

 • Posted by bbg
 • Published: 14.09.2009
 

Powered by | Задвижва се от Zope, Plone & Ubuntu.