Прескачане до съдържание.

CLGE

Секции
Персонални средства
Вие сте тук: Начална страница » Проекти » DynaLearn » DynaLearn

DynaLearn

Document Actions
DynaLearn – ангажирани и информирани инструменти за изучаване на системно концептуално познание

Акроним: DynaLearn

 • Договор №: 231526 (Call FP7-ICT-2007-3)
 • Инструмент: STREP (Collaborative Project)
 • Специфична програма: ICT (Information & Communication Technologies)
 • Тематичен приоритет/хоризонтална дйност: Digital Libraries & Technology-enchanced Learning

Анотация

Концептуалнoто познание за поведението на системата е ключово, за да се разбира и успешно въздейства върху околната среда. Поради това придобиването на този опит е ценен аспект на научното образование. Въпреки тази важност, отчита се тревожен спад в броя на студентите, избрали научни дисциплини. Причините за това включват идеята, че такива дисциплини са безинтересни и скучни, и липсата на ефективни познавателни инструменти, които да позволят обучаемите да придобиват познание по начин, който приляга на неговата качествена природа. Проектът DynaLearn се стреми да решава тези проблеми чрез интегриране на добре поставени, но засега независими технологично разработки, и да усвоява добавената стойност, която възниква. Конкретно, Схематичното Представяне (Diagrammatic representation) ще бъде използвано, за да могат обучаемите да се изразяват, да анализират и да обменят идеи и по този начин – да конструират своето концептуално познание. Онтологичното Картиране (Ontology mapping) ще бъде използвано за намиране и съчетаване на резултатите на съвместно обучаваните по подобни идеи, за да се предоставят индивидуализирани и взаимно печеливши възможности за образование. Виртуалните Образи (Virtual characters) ще бъдат използвани, за да се направи взаимодействието ангажирано и мотивирано. Разработването на инструментите ще бъде нагласено по ключови теми от учебната програма на науките за околна среда, като ще бъде оценявано и по-нататък - подобрявано в контекста на съществуващите програми чрез използване на характерни примери (case studies). Чрез този подход проектът DynaLearn ще предостави един индивидуализиран и ангажиращ познавателен инструмент за усвояване на концептуално познание, което да съответства на същинската природа на тази експертиза.

КОНСОРЦИУМ:

 • Университет на Амстердам, Холандия (координатор)
 • Политехнически Университет, Мадрид, Испания
 • Университет на Аусбург, Германия
 • Федерален Университет на Бразил, Бразилия
 • Университет на ТелАвив, Израел
 • Университет на Хъл, Великобритания
 • Централна Лаборатория по Обща Екология, БАН, България
 • Университет за Природни ресурси и Приложни биологични науки, Виена, Австрия

КООРДИНАТОР на ПРОЕКТА: Assoc.Prof. Dr. Bert BREDEWEG, Human Computer Studies Laboratory, Informatics Institute, Faculty of Science, University of Amsterdam, the Netherlands

КООРДИНАТОР за ЦЛОЕ-БАН: Ст.н.с. д-р Йордан УЗУНОВ, Ръководител Секция “Био-индикация и екологичен риск”, тел. 02/872 04 59 или 02/871 71 95 (в. 304), факс 02/870 54 98; uzunov@ecolab.bas.bg

Официален сайт на проекта

Официален Е-mail адрес: project@dynalearn.eu

Създаден от ymutafchiev
Последна промяна 01.10.2009 18:36
 

Powered by | Задвижва се от Zope, Plone & Ubuntu.