Прескачане до съдържание.

CLGE

Секции
Персонални средства
Вие сте тук: Начална страница » Структура » Структура

Структура

Document Actions
Информация за структурата на ЦЛОЕ

Административната структура на ЦЛОЕ включва три секции, които са основни научно-изследователски единици – "Биологично разнообразие", "Функционална екология" и "Биоиндикация и екологичен риск". Освен тях, функционира и група по приложна екология, която е основна оперативна единица за връзка със социално-икономически организации. Всяка секция е разделена на няколко научно-изследователски групи (НИГ), в зависимост от тяхната научна тематика.

The structure of CLGE

Трите постоянни полеви станции осигуряват условия за провеждане на научни и научно-приложни полеви изследвания върху биоразнообразието, структурата и функциите на екосистемите. Екологичната станция на езерото "Сребърна" е в един от най-известните български биосферни резервати. Полевата база по морска екология е разположена в Созопол като нейната дейност включва мониторинг на българската черноморска крайбрежна зона, изследвания върху качеството на морските води, еутрофикация и ролята му за оценка на замърсяването, и др. Третата станция е локализирана в друг природен резерват на Черноморското крайбрежие - Атанасовско езеро. Освен, че е защитена зона по Рамсарската конвенция, то е и основна точка за наблюдение и изучаване на миграционния път на птиците (Via Pontica), както и на биоразнообразието и функционирането на крайбрежните хиперхалинни влажни зони.

Създаден от istoyanov
Последна промяна 17.10.2007 17:19
 

Powered by | Задвижва се от Zope, Plone & Ubuntu.